Testování emoční inteligence – emoce jsou cenným zdrojem informací

Setkali jste se už také na pracovišti s člověkem, který si neustále stěžuje na svou práci i na své kolegy? Považuje kolega své potřeby či názory za důležitější než ty vaše? Spolupracujete s někým, kdo jeden den jedná mile a jindy je podrážděný a nepřístupný? Na vině může být jeho nedostatečná emoční inteligence. Proč je podstatné mít emoční inteligenci? S emočně inteligentními...

Formy a metody psychodiagnostiky

Psychodiagnostika využívá různé metody, které se dají rozdělit na dva základní směry. Ty se liší v tom, jak jsou strukturovány a způsobem využití. Metody psychodiagnostiky v klinické psychologii V klinické psychologii se využívají tyto metody: Pozorování Pozorováním se psycholog snaží odhalit vnitřní procesy jedince, které se v nějaké formě projevují navenek. Může jít o nervózní poklepávání prstů na stole, tiky, postoj těla atd. Jde tedy hlavně o...

Výběr kandidátů na pracovní místo

Jedním z klíčových úkolů každé organizace je výběr vhodných kandidátů na konkrétní pozice. Není podstatné, zda se jedná o malou, střední nebo velkou firmu či veřejný sektor. Bez kvalitních lidí se neobejde žádná organizace. Obecným cílem organizací je, aby byl proces výběru kandidátů levný a rychlý a především, aby vybraní pracovníci dobře saturovali potřeby organizace. Ještě než dáme inzerát Nejprve je třeba si promyslet, jaké máme...

Preselekce kandidátů a uchazečů o pracovní pozici

Málokterý manažer si může dovolit strávit několik dní rozhovory a detailním zkoumáním životopisů velkého množství potenciálních uchazečů o pracovní pozici. Nabízí se zde tedy možnost preselekce kandidátů najatou agenturou, která se o prvotní výběr ze záplavy životopisů postará. Tuto možnost využívají až dvě třetiny zaměstnavatelů. Životopisy Preselekce kandidátů většinou probíhá v několika krocích. Prvním krokem bývá protřídění...

Měření efektivity vzdělávání zaměstnanců, kritéria úspěchu

Vzdělávání zaměstnanců bývá obvykle to první, co firmy v dobách krize odsouvají na druhou kolej. Z krátkodobého hlediska jde o jednoduchou a rychlou cestu jak ušetřit. Pokud nám dům padá na hlavu, tak zní logicky, že se nevěnuji četbě a seberozvoji, ale opravuji střechu. Tento stav by ale neměl trvat příliš dlouho, protože pak firmám hrozí, že jim ujede vlak. Finanční, epidemiologická či energetická krize donutila mnoho firem daleko pozorněji sledovat...

Co je psychodiagnostika?

Známý bonmot jednoho z prvních psychologů – H. Ebbinghause – říká, že psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii. O psychodiagnostice to platí taktéž. Jedná se o vědní disciplínu, která se soustředí na měření duševních vlastností a stavů. Jejím cílem je určit úroveň vývoje jedince, strukturu jeho osobnosti i jeho aktuální duševní stav. V případě jejího využití v klinické psychologii mapuje rozsah psychopatologických symptomů...

Využití psychodiagnostiky – metody, testy a dotazníky

Základním cílem psychodiagnostiky je zjištění a pokud možno i změření dušeních jevů, stavů, osobnostních vlastností a dalších proměnných. Jedná se o obor psychologie, který se snaží pomocí přesných statistických postupů převést teorii z jiných oblastí psychologie do podoby, která umožňuje srovnávání jedinců mezi sebou. Více o jednotlivých cílech psychodiagnostiky jako vědy se dozvíte z článku Co je psychodiagnostika. V tomto článku se...

Výhody a ceník online psychologické diagnostiky

Zatímco v minulosti jsme se museli spokojit s diagnostikou ve formě tužka-papír, v současné době můžeme naplno využít online diagnostiku se všemi jejími výhodami, které online podoba přináší. Jaké jsou vlastně největší výhody online řešení psychologické diagnostiky? Výhodná cena online psychologického testování Hned první výhoda, kterou online testování přináší je čistě ekonomická. Testování online bývá mnohem levnější než klasické...

Vztahy mezi různými online diagnostickými metodami

I pozorného laika po pročtení manuálů k některým testům napadne, že se přeci musí uvedené metody někde krýt a zároveň se doplňovat. Je tomu skutečně tak. Psychodiagnostika – včetně její online verze – se snaží zprostředkovat komplexní pohled na člověka. To znamená, že se mnohdy mezi sebou různé škály různých dotazníků kryjí a navzájem doplňují, aby spolu prokreslily pohled na jedince, daly mu potřebnou hloubku. Vztah 360° zpětné vazby a...

Výkonové testy – testy inteligence, testy speciálních schopností a vědomostí

Výkonovými testy se rozumí diagnostika různých dovedností a znalostí. Zjišťujeme jimi například inteligenci, matematickou či verbální zdatnost, pozornost, zvládání zátěže či jazykové dovednosti. Prakticky cokoli, k čemu můžeme přiřadit určitou číselnou hodnotu, lze testovat. Výkonové testy se standardně dělí na testy inteligence, testy speciálních schopností a dovedností a nakonec vědomostní testy. Testy inteligence Testů...

Psychologické osobnostní dotazníky

Lidé se od nepaměti snaží porozumět rozdílům v chování různých jedinců. První dochované pokusy o klasifikaci lidské osobnosti tak lze nalézt například v dílech velkého antického myslitele Aristotela. Psychologie jako moderní věda stála a dosud stojí před stejným problémem. Co je vlastně osobnost člověka? Jak ji definovat? Jak ji vymezit vůči ostatním pojmům? Jak ji změřit? To jsou velké hádanky psychologie osobnosti, které se pokusili vyřešit její...

Výhody zaměstnávání absolventů, proč zaměstnávat absolventy

S kontinuálním nedostatkem kvalitních pracovníků se zvyšuje také poptávka firem po kvalifikovaných zaměstnancích včetně absolventů vysokých škol. Kdo dnes dokáže zaujmout a odhalit mladé talenty, získává významnou konkurenční výhodu. Zaměstnavatelé se ale často potýkají s tím, že z vysokých škol odcházejí absolventi s minimální praxí či se zanedbatelnými zkušenostmi oproti svým starším konkurentům na trhu práce. To ale nutně neznamená,...

Efektivní nábor zaměstnanců – assessment centra, psychodiagnostika, assessment store

Nábor zaměstnanců podstatnou měrou spoluurčuje úspěch či neúspěch firmy. Cílem náboru je výběr nejvhodnějšího uchazeče za adekvátních finančních podmínek. Jaký má vlastně můj ideální uchazeč být? Před samotným náborem je dobré ujasnit si kompetenční model, který by měl vhodný uchazeč splňovat. Je dobré definovat podmínky, v jakých bude pracovat, kolik jsme ochotni do nového zaměstnance investovat (jak na straně samotného...

Zaměstnanecké průzkumy – průzkumy spokojenosti, angažovanosti a identifikace zaměstnanců

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců jsou dnes žhavým tématem ve většině firem. O dobré zaměstnance je v dnešní době mezi zaměstnavateli čím dál tužší boj. Firmy si proto začínají zaměstnanců čím dál více vážit a hledají cesty, jak si je udržet a přitom nemuset neúměrně zvyšovat náklady. Ideální pro zaměstnavatele je situace, kdy má spokojené a angažované zaměstnance, kteří jsou navíc loajální (identifikovaní) se...

Generace Y aneb získávání talentů

Slyšeli jste již o generacích X a Y? Pokud ne, možná byste měli zpozornět, protože se jedná o zajímavý koncept shrnující základní charakteristiky myšlení a motivací různých generačních vln, které nabývá ve světě HR na důležitosti. X versus Y Generace X v současnosti vládne světu. Jedná se o dnešní čtyřicátníky až padesátníky. Pracují na nejvyšších pozicích a mají rozhodovací pravomoci. Jejich cílem bylo a stále je podporovat růst a prosperitu....