Novinky v HR

Současné trendy v oblasti lidského kapitálu

Testování emoční inteligence – emoce jsou cenným zdrojem informací

Setkali jste se už také na pracovišti s člověkem, který si neustále stěžuje na svou práci i na své kolegy? Považuje kolega své potřeby či názory za důležitější než ty vaše? Spolupracujete s někým, kdo jeden den jedná mile a jindy je podrážděný a nepřístupný? Na vině může být jeho nedostatečná emoční inteligence. Proč je podstatné mít emoční inteligenci? S emočně inteligentními...

Výhody zaměstnávání absolventů, proč zaměstnávat absolventy

S kontinuálním nedostatkem kvalitních pracovníků se zvyšuje také poptávka firem po kvalifikovaných zaměstnancích včetně absolventů vysokých škol. Kdo dnes dokáže zaujmout a odhalit mladé talenty, získává významnou konkurenční výhodu. Zaměstnavatelé se ale často potýkají s tím, že z vysokých škol odcházejí absolventi s minimální praxí či se zanedbatelnými zkušenostmi oproti svým starším konkurentům na trhu práce. To ale nutně neznamená,...

Efektivní nábor zaměstnanců – assessment centra, psychodiagnostika, assessment store

Nábor zaměstnanců podstatnou měrou spoluurčuje úspěch či neúspěch firmy. Cílem náboru je výběr nejvhodnějšího uchazeče za adekvátních finančních podmínek. Jaký má vlastně můj ideální uchazeč být? Před samotným náborem je dobré ujasnit si kompetenční model, který by měl vhodný uchazeč splňovat. Je dobré definovat podmínky, v jakých bude pracovat, kolik jsme ochotni do nového zaměstnance investovat (jak na straně samotného...

Zaměstnanecké průzkumy – průzkumy spokojenosti, angažovanosti a identifikace zaměstnanců

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců jsou dnes žhavým tématem ve většině firem. O dobré zaměstnance je v dnešní době mezi zaměstnavateli čím dál tužší boj. Firmy si proto začínají zaměstnanců čím dál více vážit a hledají cesty, jak si je udržet a přitom nemuset neúměrně zvyšovat náklady. Ideální pro zaměstnavatele je situace, kdy má spokojené a angažované zaměstnance, kteří jsou navíc loajální (identifikovaní) se...

Generace Y aneb získávání talentů

Slyšeli jste již o generacích X a Y? Pokud ne, možná byste měli zpozornět, protože se jedná o zajímavý koncept shrnující základní charakteristiky myšlení a motivací různých generačních vln, které nabývá ve světě HR na důležitosti. X versus Y Generace X v současnosti vládne světu. Jedná se o dnešní čtyřicátníky až padesátníky. Pracují na nejvyšších pozicích a mají rozhodovací pravomoci. Jejich cílem bylo a stále je podporovat růst a prosperitu....