Psychodiagnostika

Testování emoční inteligence – emoce jsou cenným zdrojem informací

Setkali jste se už také na pracovišti s člověkem, který si neustále stěžuje na svou práci i na své kolegy? Považuje kolega své potřeby či názory za důležitější než ty vaše? Spolupracujete s někým, kdo jeden den jedná mile a jindy je podrážděný a nepřístupný? Na vině může být jeho nedostatečná emoční inteligence. Proč je podstatné mít emoční inteligenci? S emočně inteligentními...

Formy a metody psychodiagnostiky

Psychodiagnostika využívá různé metody, které se dají rozdělit na dva základní směry. Ty se liší v tom, jak jsou strukturovány a způsobem využití. Metody psychodiagnostiky v klinické psychologii V klinické psychologii se využívají tyto metody: Pozorování Pozorováním se psycholog snaží odhalit vnitřní procesy jedince, které se v nějaké formě projevují navenek. Může jít o nervózní poklepávání prstů na stole, tiky, postoj těla atd. Jde tedy hlavně o...

Co je psychodiagnostika?

Známý bonmot jednoho z prvních psychologů – H. Ebbinghause – říká, že psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii. O psychodiagnostice to platí taktéž. Jedná se o vědní disciplínu, která se soustředí na měření duševních vlastností a stavů. Jejím cílem je určit úroveň vývoje jedince, strukturu jeho osobnosti i jeho aktuální duševní stav. V případě jejího využití v klinické psychologii mapuje rozsah psychopatologických symptomů...

Využití psychodiagnostiky – metody, testy a dotazníky

Základním cílem psychodiagnostiky je zjištění a pokud možno i změření dušeních jevů, stavů, osobnostních vlastností a dalších proměnných. Jedná se o obor psychologie, který se snaží pomocí přesných statistických postupů převést teorii z jiných oblastí psychologie do podoby, která umožňuje srovnávání jedinců mezi sebou. Více o jednotlivých cílech psychodiagnostiky jako vědy se dozvíte z článku Co je psychodiagnostika. V tomto článku se...

Výhody a ceník online psychologické diagnostiky

Zatímco v minulosti jsme se museli spokojit s diagnostikou ve formě tužka-papír, v současné době můžeme naplno využít online diagnostiku se všemi jejími výhodami, které online podoba přináší. Jaké jsou vlastně největší výhody online řešení psychologické diagnostiky? Výhodná cena online psychologického testování Hned první výhoda, kterou online testování přináší je čistě ekonomická. Testování online bývá mnohem levnější než klasické...

Vztahy mezi různými online diagnostickými metodami

I pozorného laika po pročtení manuálů k některým testům napadne, že se přeci musí uvedené metody někde krýt a zároveň se doplňovat. Je tomu skutečně tak. Psychodiagnostika – včetně její online verze – se snaží zprostředkovat komplexní pohled na člověka. To znamená, že se mnohdy mezi sebou různé škály různých dotazníků kryjí a navzájem doplňují, aby spolu prokreslily pohled na jedince, daly mu potřebnou hloubku. Vztah 360° zpětné vazby a...