Psychodiagnostika – personalistika – online testy – human resources

Novinky v oblasti náboru a rozvoje lidských zdrojů

Testování emoční inteligence – emoce jsou cenným zdrojem informací

Setkali jste se už také na pracovišti s člověkem, který si neustále stěžuje na svou práci i na své kolegy? Považuje kolega své potřeby či názory za důležitější než ty vaše? Spolupracujete s někým, kdo jeden den jedná mile a jindy je podrážděný a nepřístupný? Na vině může být jeho nedostatečná emoční inteligence. Proč je podstatné mít emoční inteligenci? S emočně inteligentními...

Formy a metody psychodiagnostiky

Psychodiagnostika využívá různé metody, které se dají rozdělit na dva základní směry. Ty se liší v tom, jak jsou strukturovány a způsobem využití. Metody psychodiagnostiky v klinické psychologii V klinické psychologii se využívají tyto metody: Pozorování Pozorováním se psycholog snaží odhalit vnitřní procesy jedince, které se v nějaké formě projevují navenek. Může jít o nervózní poklepávání prstů na stole, tiky, postoj těla atd. Jde tedy hlavně o...

Výběr kandidátů na pracovní místo

Jedním z klíčových úkolů každé organizace je výběr vhodných kandidátů na konkrétní pozice. Není podstatné, zda se jedná o malou, střední nebo velkou firmu či veřejný sektor. Bez kvalitních lidí se neobejde žádná organizace. Obecným cílem organizací je, aby byl proces výběru kandidátů levný a rychlý a především, aby vybraní pracovníci dobře saturovali potřeby organizace. Ještě než dáme inzerát Nejprve je třeba si promyslet, jaké máme...

Preselekce kandidátů a uchazečů o pracovní pozici

Málokterý manažer si může dovolit strávit několik dní rozhovory a detailním zkoumáním životopisů velkého množství potenciálních uchazečů o pracovní pozici. Nabízí se zde tedy možnost preselekce kandidátů najatou agenturou, která se o prvotní výběr ze záplavy životopisů postará. Tuto možnost využívají až dvě třetiny zaměstnavatelů. Životopisy Preselekce kandidátů většinou probíhá v několika krocích. Prvním krokem bývá protřídění...

Měření efektivity vzdělávání zaměstnanců, kritéria úspěchu

Vzdělávání zaměstnanců bývá obvykle to první, co firmy v dobách krize odsouvají na druhou kolej. Z krátkodobého hlediska jde o jednoduchou a rychlou cestu jak ušetřit. Pokud nám dům padá na hlavu, tak zní logicky, že se nevěnuji četbě a seberozvoji, ale opravuji střechu. Tento stav by ale neměl trvat příliš dlouho, protože pak firmám hrozí, že jim ujede vlak. Finanční, epidemiologická či energetická krize donutila mnoho firem daleko pozorněji sledovat...