Personalistika

Výběr kandidátů na pracovní místo

Jedním z klíčových úkolů každé organizace je výběr vhodných kandidátů na konkrétní pozice. Není podstatné, zda se jedná o malou, střední nebo velkou firmu či veřejný sektor. Bez kvalitních lidí se neobejde žádná organizace. Obecným cílem organizací je, aby byl proces výběru kandidátů levný a rychlý a především, aby vybraní pracovníci dobře saturovali potřeby organizace. Ještě než dáme inzerát Nejprve je třeba si promyslet, jaké máme...

Preselekce kandidátů a uchazečů o pracovní pozici

Málokterý manažer si může dovolit strávit několik dní rozhovory a detailním zkoumáním životopisů velkého množství potenciálních uchazečů o pracovní pozici. Nabízí se zde tedy možnost preselekce kandidátů najatou agenturou, která se o prvotní výběr ze záplavy životopisů postará. Tuto možnost využívají až dvě třetiny zaměstnavatelů. Životopisy Preselekce kandidátů většinou probíhá v několika krocích. Prvním krokem bývá protřídění...

Měření efektivity vzdělávání zaměstnanců, kritéria úspěchu

Vzdělávání zaměstnanců bývá obvykle to první, co firmy v dobách krize odsouvají na druhou kolej. Z krátkodobého hlediska jde o jednoduchou a rychlou cestu jak ušetřit. Pokud nám dům padá na hlavu, tak zní logicky, že se nevěnuji četbě a seberozvoji, ale opravuji střechu. Tento stav by ale neměl trvat příliš dlouho, protože pak firmám hrozí, že jim ujede vlak. Finanční, epidemiologická či energetická krize donutila mnoho firem daleko pozorněji sledovat...

Efektivní nábor zaměstnanců – assessment centra, psychodiagnostika, assessment store

Nábor zaměstnanců podstatnou měrou spoluurčuje úspěch či neúspěch firmy. Cílem náboru je výběr nejvhodnějšího uchazeče za adekvátních finančních podmínek. Jaký má vlastně můj ideální uchazeč být? Před samotným náborem je dobré ujasnit si kompetenční model, který by měl vhodný uchazeč splňovat. Je dobré definovat podmínky, v jakých bude pracovat, kolik jsme ochotni do nového zaměstnance investovat (jak na straně samotného...