Co je psychodiagnostika?

Známý bonmot jednoho z prvních psychologů – H. Ebbinghause – říká, že psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii. O psychodiagnostice to platí taktéž. Jedná se o vědní disciplínu, která se soustředí na měření duševních vlastností a stavů.

Jejím cílem je určit úroveň vývoje jedince, strukturu jeho osobnosti i jeho aktuální duševní stav. V případě jejího využití v klinické psychologii mapuje rozsah psychopatologických symptomů a syndromů a jejich příčinu. Vedlejším úkolem psychodiagnostiky je také predikce budoucího stavu a určení možných oblastí rozvoje.

 Hlavní cíle psychodiagnostiky

  1. Určení stupně vývoje určité vlastnosti, jevu či schopnosti.
  2. Zjištění příčin odchylek ve vývoji od normy.
  3. Zjištění individuálních zvláštností jedince.
  4. Zjištění příčin a projevů individuálních rozdílů.
  5. Odhad budoucího vývoje (prognóza).

V personální praxi je psychodiagnostika využívána hlavně při výběru nebo rozvoji kandidátů. Testy, rozhovor i pozorování pomáhají zkušeným specialistům odhalit klíčové informace o uchazeči nebo správně identifikovat rozvojové potřeby.

Velkou výhodou standardizovaných forem diagnostiky (tzn. psychologických testů) je možnost jejich administrace více lidem najednou a výstupy, které přináší informace o umístění jedinců vůči ostatním. To umožňuje rychle získat potřebné informace srovnat lidi mezi sebou v různých kategoriích, vlastnostech nebo schopnostech.

Testové metody je vhodné použít v dřívějších fázích výběru z uchazečů či rozvoje pracovníků, protože poskytují jen základní srovnání s ostatními a nejsou schopny zachytit jemnější souvislosti a hloubku jevů. To platí především u osobnostních testů, které se snaží zmapovat celou osobnost jedince.

Právě proto by po předvýběru na základě testů měl proběhnout i pohovor s kandidátem, kde se můžeme doptat a ověřit si výsledky z testů, případně vyjasnit si určité nesrovnalosti.

Firmy nabízející psychodiagnostiku taktéž často nabízejí navazující služby jako např. koučování, individuální zpětné vazby apod. Jedná se o komplexní pojetí služeb, neboť psychodiagnostika skutečně jen diagnostikuje, rozvoj či léčba je pak doménou jiných oborů – např. klinické, poradenské či personální psychologie a dalších.