Generace Y aneb získávání talentů

Slyšeli jste již o generacích X a Y? Pokud ne, možná byste měli zpozornět, protože se jedná o zajímavý koncept shrnující základní charakteristiky myšlení a motivací různých generačních vln, které nabývá ve světě HR na důležitosti.

X versus Y

Generace X v současnosti vládne světu. Jedná se o dnešní čtyřicátníky až padesátníky. Pracují na nejvyšších pozicích a mají rozhodovací pravomoci. Jejich cílem bylo a stále je podporovat růst a prosperitu. Hledí dopředu, ale často mají stále konzervativní názory. Jsou to právě zástupci generace X, kteří dnes vybírají mladé talenty. Ale tito talenti již myslí jinak. Mají jiné hodnoty a cíle.

Co byste tedy měli vědět o generaci Y?

Generaci Y se také říká mileniálové, protože se narodili a vyrůstali na přelomu tisíciletí, právě vycházejí ze středních a vysokých škol a hledají uplatnění ve světě práce. Talenti mezi mileniály mají ale specifické požadavky a nebojí se k nim hlásit.

Internet a facebook

Hlavním jevem, který definuje mileniály, jsou moderní technologie. Šlo o první generaci v historii lidstva, která doslova vyrostla s internetem. Obrovské množství informací jim jednak umožnilo rychleji dospět, ale zároveň před ně postavilo obrovskou otázku vlastního uplatnění v komplexní a složité společnosti. Nevidí svět černobíle, ale zároveň mají často problém v něm najít své místo, protože tradiční hodnoty, které dávaly generaci X pocit bezpečí a jistoty, jsou pro ně jen pochybnými berličkami nebo alespoň zpochybnitelnými ideály.

V moderním HR je tedy nutné oslovovat mladé lidi kanály, které jsou pro ně uzpůsobené – tzn. hlavně po internetu. Zapomeňte na dotazníky tužka-papír nebo na zaprášené kartotéky. Mladá naděje chce pracovat v moderním prostředí. Jednou z cest, jak lze tento pocit mladým mileniálům dát, je využívat moderní online dotazníky a diagnostiku.

Nepalte za sebou mosty

Zároveň nabývá v celém světě HR na důležitosti i to, jakým způsobem působíte na všechny uchazeče a ne jen na ty přijaté. Mladí lidé jsou spolu v úzkém kontaktu přes sociální sítě. Pokud pozvete na pohovor dvacet lidí a devatenáct jich odejde s pocitem, že jste arogantní a nepřátelští, pak si můžete být jisti tím, že o tom dají vědět stovkám svých známých, kteří se k vám pak již nebudou ani hlásit. A třeba právě mezi nimi byl váš vysněný mladý talent.

Mladí lidé jsou dnes vysoce vzdělaní a motivovaní a leckdy to i o sobě vědí. Proto je třeba pracovní nabídky prezentovat jako příležitost a ne jako milodar. Práce musí mladé talenty lákat, musíte jim vyjít vstříc. Jste to právě vy, kdo se musí prodat a ne naopak. Otázka u pohovoru: „Proč byste pro nás chtěl pracovat?“ na mladé nefunguje, protože odpoví: „Proč bych tu měl pracovat?“ Možná ne explicitně, ale rozhodně si to budou myslet.

Rozvoj a investice

Když už potenciálního talenta získáte, není čas usnout na vavřínech a čekat od něj zázraky. Zástupci generace Y očekávají nějakou stimulaci, chtějí se rozvíjet a dostávat příležitosti, ne jen pasivně čekat. Investice do rozvoje se vám u nich mnohonásobně vrátí. Tito mladí lidé dychtí po zpětné vazbě, chtějí slyšet, že jsou dobří a zároveň chtějí vědět, v čem mohou být lepší. Individuální rozvoj v moderním hávu jsou pro ně tím nejlepším, co jim může zaměstnavatel nabídnout.

Bylo by chybou myslet si, že mladé lidi nalákáte penězi. Podle průzkumu Kenan-Flagler Business school 64 % amerických mileniálů se ptá během pohovorů na politiku firmy vzhledem k sociálním médiím a celých 24 % tuto politiku považuje za zásadní faktor při rozhodování. Jinými slovy: vezměte mileniálovi internet a facebook a prostě pro vás pracovat nebude. Zároveň jim na rozdíl od generace X nejde tolik o kariérní růst, nýbrž o růst osobní a především pak o smysluplnost práce.

Mileniálové jsou budoucností světa a brzy nahradí generaci X, které budou přispívat na důchodové pojištění. Připravte se na ně a hledejte ty správné lidi. Dají vaší firmě nový dech.