Výhody a ceník online psychologické diagnostiky

Většina lidí, která se zatím setkala s nějakou formou diagnostiky, je dosud zvyklá především na formu tužka-papír. Kladou si tak velmi dobrou otázku, jaké jsou vlastně výhody online řešení psychologické diagnostiky?

 

Výhodná cena online psychologického testování

Hned první důvod, který se nabízí, je čistě ekonomický. Testování online bývá mnohem levnější než klasické testování tužka-papír. A to z hlediska přímých i nepřímých nákladů. Cena online psychologické diagnostiky se pohybuje v řádu několika málo stovek, zatímco za papírovou verzi zaplatíte řádově tisícikoruny. Tento rozdíl je dán především tím, že s online diagnostikou jsou pro dodavatele spojené podstatně menší náklady s distribucí a tiskem dotazníků a manuálů.

Další náklady ušetří přímo klient tím, že nemusí platit ve své firmě psychologa – specialistu, který by testy administroval a vyhodnocoval. K tomuto účelu stačí firmě poučený nepsycholog, například personalista. Také doba administrace je velmi zkrácená tím, že online metody povětšinou celým procesem respondenta provedou formou cílených instrukcí. Vyhodnocení proběhne prakticky okamžitě, není tedy potřeba ručně přepočítávat skóry a další úkony spojené s vyhodnocováním dotazníků. Počítačové zpracování také zcela eliminuje lidský faktor chyby. Součástí vyhodnocení bývají i interpretace a rozvojová doporučení.

 

Návazné služby – konzultace psychologa

Pro maximální efekt online diagnostiky je však s výstupy třeba dále pracovat. Vyplatí se tedy k těmto výstupům objednat i konzultaci psychologa z dodavatelské firmy, který je zběhlý v jejich další interpretaci. To platí obzvláště v případě, že objednáváte více různých metod od jednoho či více dodavatelů. Při vší snaze o komplexní výstupy není stroj schopen nahradit intuici člověka, který může z různých (i mezi sebou nekompatibilních) výstupů vytvořit koherentní celek a dokáže na jejich základě dát i konkrétní zpětnou vazbu a rozvojová doporučení.

 

Flexibilita online psychologická diagnostiky

Další výhodou je, že online testy lze administrovat kdykoli a kdekoli. Online psychologická diagnostika také nevyžaduje žádné speciální programy. Vše běží ve webovém prohlížeči. Testy si tak může vyplnit kdokoli s přístupem na internet (což je v západním světě většina lidí) bez nutnosti fyzicky dorazit do firmy. To zvyšuje mobilitu za prací a zvyšuje šanci získání zajímavého kandidáta, jehož čas je drahý a který by cestu na pohovor obvykle ani nezvažoval.

 

Moderní metoda náboru

Moderní metoda náboru zaměstnanců také láká mladé a perspektivní zaměstnance, kteří nechtějí pracovat v konzervativních organizacích. Touto formou náboru lze tedy získat mladé talenty. Zároveň i uchazeči, kteří nebudou přijati, získají zajímavou zkušenost.

Počítačové zpracování také umožňuje do testů vložit daleko složitější lži-skóry, které by člověk ve verzi tužka-papír počítal jen velmi obtížně.

Online psychologické testy od kvalitních dodavatelů mají také pravidelně a automaticky aktualizované normy, takže personalista má dobrý přehled o tom, jak se kandidát stojí v současné pracující populaci. Verze tužka-papír nabízí jen normy, které si personalista koupí spolu s testy v daném roce a používá je leckdy několik let bez aktualizace. A zajisté se všichni shodneme, že trh práce a demografické rozložení populace bylo určitě jiné v roce 1995 a v roce 2005 či dokonce 2014.