Assessment centrum? Proč využít assessment centrum a jeho příprava

Assessment centrum (AC) je komplexní metodou výběru zaměstnanců. Jak již název napovídá, jeho základem je “měření” nebo lépe řečeno “hodnocení” kandidátů na určitou pozici. Trvá zpravidla několik hodin až dva dny (dle náročnosti).

Proč assessment centrum?

K výběru vhodného zaměstnance jsou určeny samozřejmě i jiné metody – typický a dodnes důležitý je osobní pohovor. Výhodou assessment centra ale je především to, že uchazeč může být podroben celé řadě diagnostických metod a modelových situací, které o něm během jednoho dne dokáží říci leckdy víc, než se může projevit za několik týdnů na dané pozici.

Krom toho assessment centrum, ačkoli se tak nemusí na první pohled zdát, šetří výrazně náklady zaměstnavatele. Najímání nových zaměstnanců je časově i finančně nákladnou záležitostí. Pokud jeden pohovor trvá přibližně hodinu, tak i při důkladné preselekci uchazečů stráví personalista či manažer zpravidla nejméně jeden den jen výběrem vhodného kandidáta. Pokud se rozhodne promluvit se všemi kandidáty nebo si nastaví příliš hrubé prvotní síto, pak může pohovory strávit i týden či dokonce ještě delší dobu, během které by se mohl věnovat jiným činnostem.

Příprava assessment centra

Právě proto je pro zaměstnavatele výhodné najmout si externí agenturu, která má s výběrem kandidátů již zkušenosti doložitelné referencemi od spokojených klientů. Ve spolupráci s touto agenturou vytvoří kompetenční model a profil ideálního kandidáta. Příprava assessment centra je kooperativní činností mezi zadavatelem a agenturou. Zadavatel definuje svoje požadavky na budoucího zaměstnance a úkolem agentury je přijít s takovou formou assessment centra, která tyto představy naplní.

Assessment centrum má oproti jiným formám náboru zaměstnanců několik nezanedbatelných výhod:

  1. Zaměstnavatel získá komplexní obrázek o jednotlivých uchazečích.
  2. Kandidáti jsou hodnoceni několika zkušenými nezávislými pozorovateli (psychology či personalisty) včetně budoucích nadřízených či kolegů, což přináší vysokou míru objektivity.
  3. Modelové situace šité na míru umožňují zhodnotit kvality uchazeče pro danou pozici daleko objektivněji než pouhý rozhovor.
  4. Interakce mezi jednotlivými uchazeči poskytuje cenné informace o mezilidských kvalitách jednotlivých uchazečů a jejich chování k lidem na různých pozicích, rolích a situacích, které lze jinak jen ztěží nebo vůbec simulovat.
  5. Kvalitní psychodiagnostická baterie testů, kterou zpravidla uchazeči projdou, mapuje jinak těžko odhalitelná osobnostní nastavení, reakce na různé situace, schopnost práce pod tlakem atd. Psychodiagnostika tak vhodně doplňuje assessment centrum a zároveň ověřuje konzistenci a schopnost sebereflexe uchazečů.
  6. Součástí assessment centra je i standardní osobní pohovor buď s personalistou či budoucím nadřízeným.
  7. Assessment centrum obohacuje i uchazeče a při jeho dobrém zpracování pomáhá vytvářet dobré jméno zaměstnavatele.

Komplexní metoda

Jak z tohoto výčtu výhod vyplývá, je assessment centrum skutečně jednou z nejkomplexnějších metod výběru zaměstnanců, kde se spolu potkává tradice (osobní pohovor) s modelovými situacemi a moderními metodami (psychodiagnostika). Správná kombinace těchto ingrediencí poskytuje hluboký vhled do kandidátovy osobnosti, soft i hard-skills.

Assessment centrum rychle odhalí málo či špatně motivované jedince, diskrepance mezi chováním jedince a jeho sebenáhledem a také míru rozvojového potenciálu, který může být využit například při následném development centru.

Assessment centra jsou běžnou praxí u pozic, kde je kladen vysoký důraz na soft-skills, protože podstatou assessment centra a jeho největší přidanou hodnotou, je právě interakce jednotlivých uchazečů s hodnotiteli a mezi sebou. Využívají se tak u sociálně exponovaných pozic jako jsou manažeři či obchodní zástupci.