Partneři 0

  • Vyberte stránku:
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assessment centra
Výběr kandidátů je pro každou společnost klíčovou věcí. Pomůžeme Vám jednoduše, moderní metodou a s velkou časovou úsporou zajistit kvalitní informace pro výběr vhodného kandidáta. Assessment centrum Vám pomůže díky psychologickým dotazníkům a testům pomoci s výběrem vhodného kandidáta. Využijte online assessment centrum.

360° zpětnou vazba
Online diagnostika kandidátů o zaměstnání, která Vám pomůže vybrat kvalitního uchazeče o daný post. Využijte 360° zpětnou vazbu 

Development centrum je moderní nástroj evaluace a především rozvoje lidských zdrojů. Jeho účelem je poskytnout zaměstnavateli spolehlivé a přesné informace o silných stránkách zaměstnance a o možných oblastech jeho dalšího rozvoje.

Osobnostní testy označují skupinu metod, jejichž účelem je mapovat strukturu osobnosti a míru výskytu různých osobnostních vlastností a jevů. Jedná se tak o metody, jejichž výstupem bývají obecná konstatování o tom, jak se jedinec často chová a jak vnitřně prožívá různé situace.

Psychologické testování je tak jen jedním z mnoha nástrojů psychologické diagnostiky vedle např. rozhovoru, anamnézy, pozorování atd.

Assessment centrum
Potřebujete moderní, efektivní a kvalitní metodu výběru kvalitních zaměstnanců či kandidátů na pracovní pozici? Zvolte assessment centrum. Získáte informace o pracovní způsobilosti a potenciálu uchazeče o zaměstnání pomocí psychodiagnostických dotazníků a testů. Realizujte své assessment centrum online! K výběru vhodného zaměstnance jsou určeny samozřejmě i jiné metody – typický a dodnes důležitý je osobní pohovor. Výhodou assessment centra ale je především to, že uchazeč může být podroben celé řadě diagnostických metod a modelových situací, které o něm během jednoho dne dokáží říci leckdy víc, než se může projevit za několik týdnů na dané pozici.

Psychometrické testy a osobnostní testy mohou poskytovat velmi zajímavé informace. Je ale třeba mít na paměti, že často nejde o levnou investici a proto by měl případný zájemce o personální diagnostiku pečlivě vybírat mezi dodavateli metody. Samozřejmostí by v takovém případě měl být plně dostupný manuál zdarma, kde bude metoda představena včetně všech psychometrických kvalit (položková analýza, validita a reliabilita).

Výběr kandidátů většinou probíhá v několika krocích. Prvním krokem bývá protřídění došlých životopisů dle požadavků na danou pozici specifikovaných zadavatelem. K tomuto protřídění je samozřejmě nutné, aby se agentura a zadavatel dohodli na určitém kompetenčním modelu a požadovaných hard-skills, které jsou pro danou pozici klíčové. Následně proběhne podle těchto kritérií první selekce kandidátů, kterou provádí buď ručně zaměstnanec agentury nebo počítač na základě vyhledávacích algoritmů, které pracují s klíčovými slovy vyskytujícími se v životopisech.

Existuje bezpočet agentur zabývajících se výběrem kandidátů od předvýběru až po rozvoj již vybraných uchazečů. Tato možnost sice stojí více než interní výběr, ale mívá také větší úspěšnost.

V personální praxi je psychodiagnostika využívána hlavně při výběru nebo rozvoji kandidátů. Testy, rozhovor i pozorování pomáhají zkušeným specialistům odhalit klíčové informace o uchazeči nebo správně identifikovat rozvojové potřeby.

K těmto účelům využívá psychodiagnostika různé metody, které se dají rozdělit na dva základní směry, které se liší v tom, jak jsou strukturovány a svým způsobem využití.