Psychodiagnostika, personalistika, online testy, human resource

Výběr kandidátů na pracovní místo

Jedním z klíčových úkolů každé organizace je výběr vhodných kandidátů na určitou pozici. Není pak tolik podstatné, zda se jedná o malou, střední nebo velkou firmu či státní sektor. Bez kvalitních lidí se neobejde žádná organizace. Obecným cílem organizací je, aby tento proces byl levný, rychlý a především aby vybraní pracovníci dobře saturovali potřeby organizace…. zobrazit článek


Co je psychodiagnostika?

Známý bonmot jednoho z prvních psychologů – H. Ebbinghause – říká, že psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii. O psychodiagnostice to platí taktéž. Jedná se o vědní disciplínu, která se soustředí na měření duševních vlastností a stavů.  Jejím cílem je určit úroveň vývoje jedince, strukturu jeho osobnosti i jeho aktuální duševní stav. V případě… zobrazit článek


Formy a metody psychodiagnostiky

K těmto účelům využívá psychodiagnostika různé metody, které se dají rozdělit na dva základní směry, které se liší v tom, jak jsou strukturovány a svým způsobem využití. Metody psychodiagnostiky v klinické psychologii V klinické psychologii se využívá pozorování, rozhovor, anamnéza a analýza výsledků činnosti. Pozorováním se psycholog snaží odhalit vnitřní procesy jedince, které se v… zobrazit článek